Filtrace specifických látek z vody

Filtrace specifických látek z vody

Požadavky na kvalitu a složení vody se v jednotlivých průmyslových odvětvích liší. Nejčastějšími problémy jsou velmi tvrdá voda, přebytek železa, manganu, zápach sirovodíku, nebo například nadlimitní množství amonných iontů. Všechny tyto problémy řeší velmi účinné centrální filtry.

Centrální filtr se v průmyslových podnicích instaluje před konkrétní technologii.

Naše řešení

Zákal

Automatické pískové filtry jsou určeny k odstraňování unášených částic písku, rzi, nebo jiných mechanických nečistot ve vodě. Lze je použít samostatně i jako komponentu složitějších filtračních celků. Všechny filtry jsou vybaveny zpětným proplachem, který se nastavuje automaticky, časově. Proplach lze kdykoliv manuálně spustit.

Více

Automatické filtry
s náplní Crystal right

Tyto filtry jsou určené pro změkčení vody, tj. odebírání vápenatých a hořečnatých iontů, odstranění železa (rozpustného i nerozpustného) a odstranění manganu.

Více

Železo a mangan

Automatické filtry s náplní manganese greensand plus jsou určeny k odstraňování železa a manganu z vody. Používají se také pro odstranění sirovodíku, arzenu a radonu.

Více

Dusičnany

Automatické filtry s náplní anexové pryskyřice jsou určeny k denitrifikaci vody, tj. odebírání dusičnanových iontů z vody. Účinnost je více než 90 %.

Více

Automatické filtry
s náplní aktivního uhlí

Tyto filtry jsou určeny k odstraňování chlóru, rozpuštěných plynů, těžkých kovů, zápachu vody atd. Lze je také použít jako koncové adsorpční filtry oplachové vody za neutralizačními linkami, lakovnami apod.

Více

Automatické filtry
s náplní katexové pryskyřice

Filtry jsou určeny ke změkčování vody, tj. odebírání vápenatých a hořečnatých iontů z vody. Lidově těch látek, které jsou známy pod pojmem „vodní kámen“.

Více

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s výběrem vhodné technologie a navrhnou optimální řešení pro pro vaši firmu.