Automatické filtry s náplní Crystal right

Automatické filtry s náplní Crystal right

Automatické filtry s náplní crystal right. Určené pro změkčení vody, odstranění železa, manganu a amonných iontů.

Určení

Automatické filtry s náplní Crystal right CR200 jsou určeny ke změkčování vody, tj. odebírání vápenatých a hořečnatých iontů, odstranění železa (rozpustného i nerozpustného) a odstranění manganu.

Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i do průmyslu, nebo jako účinná předúprava vody pro chladící okruhy, sterilizátory a jakékoliv stroje a přístroje, které pro svoji činnost potřebují dodávku měkké vody, zejména pokud je ve vstupní vodě přítomno železo nebo mangan.

Účinnost změkčení je vysoká. Vždy více než 75 % a v případě mírně tvrdé vody i přes 90 %. Účinnost odstranění železa a manganu je více než 90% v případě, že vstupní voda nemá více než 8 mg/l Fe a zároveň voda nemá více než 1 mg/l Mn a pH je vyšší než 6,0.
 

Princip

Crystal right se chová jako iontoměnič. V praxi to znamená, že během činnosti (změkčování, odželezňování...) protéká voda reakční nádobou s náplní Crystal right, na tu se naváží látky, které jsou ve vodě nežádoucí. Jakmile je kapacita náplně vyčerpaná a již na sebe nic nemůže vázat, je reakční nádoba propláchnuta roztokem NaCl (soli kamenné). Po propláchnutí reakční nádoby je přístroj opět připravený k činnosti.

Cykly regenerace probíhají samy dle programu, uživatel jen doplňuje regenerační sůl.

Provedení

Automatické filtry se vyrábějí buď v provedení simplex (jednoduchá úpravna), nebo duplex (dvojitá úpravna).

Simplexní filtr se skládá jen z jedné reakční nádoby. Po protečení takového množství vody, že je nutná regenerace náplně, se řídicí ventil přepne do režimu regenerace. V tento čas teče voda neupravená.

Duplexní filtr se skládá ze dvou reakčních nádob, které se v činnosti střídají, tedy vždy při regeneraci je druhá nádoba v činnosti. Duplexní režim zajišťuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Konstrukce

Pro konstrukci automatických filtrů používáme výhradně značkové komponenty vyrobené z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou.

Menší velikosti filtrů se konstruují v kabinetu, tj. reakční nádoba i nádoba na solanku jsou v jednom. Větší velikosti jsou dělené.

náplň crystal right CR200
nominální průtok 1 až 4,8 m3/hod.
účinnost změkčení až 90 °dH
účinnost odželeznění až 8 mg/l
účinnost odmanganování až 1 mg/l
provedení v kabinetu, nebo dělené
  simplex, duplex
  objemové i časové řízení


zpět na Filtrace specifických látek z vody

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s výběrem vhodné technologie a navrhnou optimální řešení pro pro vaši firmu.