Automatické filtry s náplní Crystal right

Automatické filtry s náplní Crystal right

Automatické filtry s náplní crystal right. Určené pro změkčení vody, odstranění železa, manganu a amonných iontů.

Určení

Automatické filtry s náplní Crystal right CR200 jsou určeny ke změkčování vody, tj. odebírání vápenatých a hořečnatých iontů, odstranění železa (rozpustného i nerozpustného) a odstranění manganu.

Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i do průmysl, nebo jako účinná předúprava vody pro chladící okruhy, sterilizátory a jakékoliv stroje a přístroje, které pro svoji činnost potřebují dodávku měkké vody,zejména pokud je ve vstupní vodě přítomno železo, nebo mangan.

Účinnost změkčení je vysoká. Vždy více než 75% a v případě mírně tvrdé vody i přes 90%. Účinnost odstranění železa a manganu je více než 90% v případě, že vstupní voda nemá více než 8 mg / l Fe a zároveň voda nemá více než 1 mg / l Mn a pH je vyšší než 6,0
 

Princip

Crystal right se chová jako iontoměnič. V praxi to znamená, že během činnosti (změkčování, odželezňování, ...) protéká voda reakční nádobou s náplní Crystal right, na tu se naváží látky, které jsou ve vodě nežádoucí. Jakmile je kapacita náplně vyčerpaná a již na sebe nic nemůže vázat, je reakční nádoba propláchnuta roztokem NaCl (soli kamenné). Po propláchnutí reakční nádoby je přístroj opět připravený k činnosti.

Cykly regenerace probíhají samy dle programu, uživatel jen doplňuje regenerační sůl.

Provedení

Automatické filtry se vyrábějí buď v provedení simplex (jednoduchá úpravna), nebo duplex (dvojitá úpravna)

Simplexní filtr se skládá jen z jedné reakční nádoby. Po protečení takového množství vody, že je nutná regenerace náplně se řídicí ventil přepne do režimu regenerace. V tento čas teče voda neupravená.

Duplexní filtr se skládá ze dvou reakčních nádob, které se v činnosti střídají, tedy vždy při regeneraci je druhá nádoba v činnosti. Duplexní režim zajišťuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Konstrukce

Pro konstrukci automatických filtrů používáme výhradně značkové komponenty vyrobené z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou.

Menší velikosti filtrů se konstruují v kabinetu, tj. reakční nádoba i nádoba na solanku jsou v jednom. Větší velikosti jsou dělené.

náplň crystal right CR200
nominální průtok 1 až 4,8 m3 / hod.
účinnost změkčení až 90 °dH
účinnost odželeznění až 8 mg / l
účinnost odmanganování až 1 mg / l
provedení v kabinetu, nebo dělené
  simplex, duplex
  objemové i časové řízení

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s výběrem vhodné technologie a navrhnou optimální řešení pro pro vaši firmu.