Základní typy – výkon od 30 l/hod.

Základní typy – výkon od 30 l/hod.

Vyrábíme stanice od malých výkonů do 30 l/hod. až po desítky kubických metrů za hodinu. Předúprava vody se liší podle výkonu stanice. Při výkonu do 100 l/hod. jsou použity „svíčkové“ filtry. Pro vyšší výkon doporučujeme oddělenou předúpravu s automatickým řízením. Výstupní voda je vyčištěna dle výkonu na určité procento a pokud je třeba vodu ještě více dočistit, je možné využít iontoměniče nebo elektrodeionizaci (EDI). Každá stanice reverzní osmózy potřebuje také náležitou předúpravu (písková filtrace, změkčení vody, dechloraci, aj.).

Všechny námi vyráběné reverzní osmózy obsahují hrubý mechanický filtr s aktivním uhlím, jemnou pojistnou předfiltrací, vysokotlaké čerpadlo, měření a regulaci koncentrátu (odpadu), měření permeátu (upravené vody), případně recirkulace odpadní vody, automatické řízení s jištěním proti nízkému vstupnímu tlaku a mnoho dalších zařízení. Novinkou je námi vyvinutá inteligentní řídící jednotka s PLC displejem, na kterém je zobrazen kompletní stav RO stanice. Velké množství nastavovacích parametrů s hlášením poruchových stavů. Možností je také vzdálený přístup servisního střediska, případně možnost napojení na MaR uživatele. Instalace možná jen na montážním rámu.

Menší reverzní osmózy do cca 300 l/hod. mají výtěžnost vody přibližně 50 % 50 % je permeát a 50 % odpad). Větší stanice (nad 300 l/hod.) mají výtěžnost až 75 % (jen 25 % vody je na oplach) a od cca 3000 l/hod. se vyplatí investovat do reverzních osmóz s výtěžností až 90 %, kdy jde pouze 10 % vody do odpadu, ostatní voda je využita.

Použití

  • nemocniční laboratoře OKBH, mikrobiologie, hematologie, ORL…,
  • napájení myček laboratorního skla, umývárny,
  • centrální sterilizace,
  • průmyslové mycí automaty,
  • různé průmyslové využití s požadavkem na velmi kvalitní demineralizovanou vodu a jiné provozy.

Naše řešení

AQUAL MB profi

Přístroje AQUAL typové řady MB profi se využívají zejména tam, kde je denní spotřeba demineralizované vody minimálně 200 litrů a je požadavek na kompaktní provedení. Výkony do monobloků jsou od 40 l/hod. až do 600 l/hod.

více