Dusičnany

Dusičnany

Automatické filtry s náplní anexové denitrifikační pryskyřice. Určené pro odstranění dusičnanů z vody.

Určení

Automatické filtry s náplní anexové pryskyřice jsou určeny k denitrifikaci vody, tj. odebírání dusičnanových iontů z vody.

Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i pro potravinářství.

Účinnost odstranění dusičnanů je mimořádně vysoká. Vždy více než 90 %.

Princip

Anexová pryskyřice je iontoměnič. V praxi to znamená, že během činnosti protéká voda reakční nádobou s anexem, na který se následně naváží dusičnany. Jakmile je kapacita anexu vyčerpaná a ten již na sebe nic nemůže vázat, je reakční nádoba propláchnuta roztokem NaCl (soli kamenné). Po propláchnutí reakční nádoby je anex opět připravený k činnosti.

Cykly regenerace probíhají samy dle programu, uživatel jen doplňuje regenerační sůl.

Provedení

Automatické filtry se vyrábějí buď v provedení simplex (jednoduchá úpravna), nebo duplex (dvojitá úpravna).

Simplexní filtr se skládá jen z jedné reakční nádoby. Po protečení takového množství vody, že je nutná regenerace náplně, se řídicí ventil přepne do režimu regenerace. V tento čas teče voda neupravená.

Duplexní filtr se skládá ze dvou reakčních nádob, které se v činnosti střídají, tedy vždy při regeneraci je druhá nádoba v činnosti. Duplexní režim zajišťuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Konstrukce

Pro konstrukci automatických filtrů používáme výhradně značkové komponenty vyrobené z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou.

Menší velikosti filtrů se konstruují v kabinetu, tj. reakční nádoba i nádoba na solanku jsou v jednom. Větší velikosti jsou dělené.

náplň anexová pryskyřice
nominální průtok 1 až 4,8 m3/hod.
účinnost denitrifikace až 99 %
provedení v kabinetu, nebo dělené
  simplex, duplex
  objemové i časové řízení

zpět na Filtrace specifických látek z vody

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s výběrem vhodné technologie a navrhnou optimální řešení pro pro vaši firmu.