AQUAL MB profi

AQUAL MB profi

Přístroje AQUAL typové řady MB profi se využívají zejména tam, kde je denní spotřeba demineralizované vody minimálně 200 litrů a je požadavek na kompaktní provedení. Výkony do monobloků jsou od 40 l/hod. až do 600 l/hod.

U těchto zařízení je ve většinou nutná externí předfiltrace (pojistný filtr 5 µm a dále změkčovací zařízení). V případě znečištění vstupní vody jinou látkou, se předúprava navrhuje individuálně.

V základním provedení se zařízení skládá ze vstupního vodoměru, snímání pracovních tlaků,  hrubého mechanického filtru s aktivním uhlím a pojistného jemného mechanického filtru s porozitou 1 µm, vysokotlaké čerpadlo, měření a regulaci koncentrátu (odpadu), měření permeátu (upravené vody), případně recirkulace odpadní vody, automatické řízení s jištěním proti nízkému vstupnímu tlaku, digitální konduktomer a mnoho dalších zařízení. Jako příslušenství je možné zařadit například demineralizační kolonu s ionexem MIX o objemu 7 - 100 l, tlakové zásobování demivodou, UV lampu, mikrobiální filtr a další zařízení.

Všechna zařízení jsou certifikována.

počet stupňů filtrace 5 až 8
výkon 30 až 600 l/hod.
rozměry šířka 600 mm, hloubka 680 mm, výška 1000 mm (1500 mm) – jen RO stanice
min. / max. odsolení 98 % / 99,4% vůči vstupní vodě (bez iontoměničové náplně)
výsledná vodivost < 1 µS/cm (s použitím iontoměničové náplně)
certifikace ČL v aktuálním znění (s použitím iontoměničové náplně)
  ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely,
pro 2. stupeň jakosti vody (s použitím iontoměničové náplně)