Změkčovače kabinet

Změkčovače kabinet

Automatické filtry s náplní katexové pryskyřice jsou určeny ke změkčování vody, tj. odebírání vápenatých a hořečnatých iontů z vody. Lidově těch látek, které jsou známy pod pojmem „vodní kámen“. Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i do průmysl, nebo jako účinná předúprava vody pro chladící okruhy, sterilizátory a jakékoliv stroje a přístroje, které pro svoji činnost potřebují dodávku měkké vody.

Účinnost

Účinnost změkčení je mimořádně vysoká. Vždy více než 90 % a v případě běžně tvrdé vody i přes 99 %. Pokud je požadováno, aby ve výstupní vodě nějaká zbytková tvrdost zůstala, lze snadno přimíchat část vody směšovacím ventilem a dosáhnout tak plynule účinnosti od 50 do 99 %.

Princip

Katexová pryskyřice je iontoměnič. V praxi to znamená, že během činnosti (změkčování) protéká voda reakční nádobou s katexem, na katex se naváží látky, které se jinak usazují jako vodní kámen. Jakmile je kapacita katexu vyčerpaná a ten již na sebe nic nemůže vázat, je reakční nádoba propláchnuta roztokem NaCl (soli kamenné). Po propláchnutí reakční nádoby je katex opět připravený k činnosti. Cykly regenerace probíhají samy dle programu, uživatel jen doplňuje regenerační sůl.

Provedení

Automatické filtry se vyrábějí buď v provedení simplex (jednoduchá úpravna) nebo duplex (dvojitá úpravna). Simplexní filtr se skládá jen z jedné reakční nádoby. Po protečení takového množství vody, že je nutná regenerace náplně, se řídicí ventil přepne do režimu regenerace. V tento čas teče voda neupravená. Duplexní filtr se skládá ze dvou reakčních nádob, které se v činnosti střídají, tedy vždy při regeneraci je druhá nádoba v činnosti. Duplexní režim zajišťuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Konstrukce

Pro konstrukci automatických filtrů používáme výhradně značkové komponenty vyrobené z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou. Menší velikosti filtrů se konstruují v kabinetu, tj. reakční nádoba i nádoba na solanku jsou v jednom. Větší velikosti jsou dělené.

náplň katexová pryskyřice
nominální průtok 1 až 4,8 m3/hod.
účinnost změkčení až 90 °dH
provedení v kabinetu, nebo dělené
  simplex, duplex
  objemové i časové řízení


zpět na Změkčování vody pro průmysl

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s výběrem vhodné technologie a navrhnou optimální řešení pro pro vaši firmu.