Průmyslové reverzní osmózy

Průmyslová reverzní osmóza

Vyrábíme stanice reverzních osmóz s výkonem od 5 litrů až po desítky kubických metrů vody za hodinu. Výstupní voda je vyčištěna oproti vstupní o 97 a více procent. Pokud je však potřeba voda ještě čistější, lze ji dočistit buď iontoměniči nebo elektrodeionizací (EDI). Každá stanice reverzní osmózy potřebuje také náležitou předúpravu vody (písková filtrace, změkčení vody, dechloraci atd). Předúpravou vody se samozřejmě zabýváme také. Umíme dodat řešení od prvního předfiltru až po zásobní nádrž včetně tlakového rozvodu čištěné vody.

Menší reverzní osmózy do cca 500 l/hod. mají výtěžnost vody cca 40 % (tedy 40 % je permeát a 60 % odpad). Větší stanice (od 600 l/hod.) mají výtěžnost cca 75 % (tedy jen 25 % vody je na oplach). Od zhruba 3000 l/hod. se vyplatí investovat do reverzních osmóz s výtěžností až 90 %, kdy jen 10 % vody jde do odpadu.

Použití

  • galvanovny,
  • sklárny,
  • výroba léčiv,
  • výroba barev a laků,
  • nemocniční laboratoře OKBH,
  • centrální sterilizace,
  • napájení myček laboratorního skla, umývárny,
  • různé průmyslové využití s požadavkem na velmi kvalitní demineralizovanou vodu a jiné provozy.

Předúprava vody je rozdílná podle výkonu stanice. Do výkonu 100 l/hod. jsou použity „svíčkové“ filtry, od výkonu nad 100 l/hod. doporučujeme oddělenou předúpravu, která se navrhuje na základě vstupního rozboru surové vody. Nejčastěji to bývá automatický pískový filtr a automatické změkčovací zařízení. Všechny typy reverzních osmóz obsahují vysokotlaké čerpadlo, měření a regulaci koncentrátu (odpadu), měření permeátu, automatické řízení s jištěním proti nízkému vstupnímu tlaku a mnoho dalších funkcí.

Na některé námi realizované instalace se můžete podívat v sekci reference.

Naše řešení

AQUAL MB Profi

Přístroje s vyššími výkony se využívají zejména tam, kde je zapotřebí větší množství demineralizované vody. Může se jednat například o napájení sterilizátorů, analyzátorů, myček laboratorního skla, běžnou laboratorní spotřebu a v dalších provozy.

Více

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s výběrem vhodné technologie a navrhnou optimální řešení pro pro vaši firmu.