AC-MG

AC-MG

Automatické filtry s náplní manganese greensand plus jsou určeny k odstraňování železa a manganu z vody. Používají se také pro odstraňení sirovodíku, arzenu a radonu.

Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i do průmyslu nebo jako účinná předúprava vody pro chladící okruhy, sterilizátory a jakékoliv stroje a přístroje, které pro svoji činnost potřebují dodávku vody prosté železa, manganu, nebo pokud voda zapáchá po sirovodíku.

Svojí velikostí a provedením se hodí jak do domácností a bytových domů, tak i do průmyslu. Je možné je využít také jako účinnou předúpravu vody pro chladící okruhy, sterilizátory a jakékoliv stroje a přístroje, které pro svoji činnost potřebují dodávku měkké vody bez přítomnosti železa,  manganu nebo zápachu po sirovodíku. 

Účinnost

Účinnost odstranění Fe a Mn je více než 90 % v případě, že vstupní voda nemá více než 8 mg/l Fe a zároveň voda nemá více než 1 mg/l Mn a pH je vyšší než 7,2. Pokud je ve vodě více než 1 mg/l Mn, je nutné použít zařízení pro zvýšení pH a zajistit optimálně pH 8,5. I tak je maximum 2 mg/l Mn. Účinnost odstranění plynného radonu 222Rn je 60–80 %.

Princip

Manganese greensand plus funguje jako katalyzátor oxidačně redučních reakcí, díky kterým se filtrované rozpuštěné kovy stanou nerozpustnými a vytvoří vločky, nebo šupinky, které se zachytí v náplni. Při zpětném proplachu, který probíhá zcela automaticky se vyplaví do odpadu. Občas je nutné znovu aktivovat náplň manganistanem draselným.

Provedení

Automatické filtry se vyrábějí buď v provedení simplex (jednoduchá úpravna) nebo duplex (dvojitá úpravna). Simplexní filtr se skládá jen z jedné reakční nádoby. Po protečení takového množství vody, že je nutná regenerace náplně, se řídicí ventil přepne do režimu regenerace. V tento čas teče voda neupravená. Duplexní filtr se skládá ze dvou reakčních nádob, které se v činnosti střídají, tedy vždy při regeneraci je druhá nádoba v činnosti. Duplexní režim zajišťuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Konstrukce

Pro konstrukci automatických filtrů používáme výhradně značkové komponenty vyrobené z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou. Všechny velikosti filtrů jsou dělené.

náplň manganese greensand plus
nominální průtok 0,5 až 2,4 m3/hod.
účinnost odželeznění až 8 mg/l
účinnost odmanganování až 2 mg/l
provedení dělené
  simplex, duplex
  časové řízení

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s úpravou pitné vody pro vaše kanceláře nebo domácnost.