Úprava vody pro laboratoře

Úprava vody pro laboratoře

Vysoce kvalitní demineralizovaná voda pro analytické i technické účely.

Přístroje AQUAL jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody, která se používá pro analytické i technické účely. K výrobě není potřeba elektrická energie (úprava pouze tlakem vstupní vody) a náklady na výrobu 1 litru vody jsou výrazně nižší než u jiných systémů.

Všechny přístroje se skládají z filtrů pro odstranění hrubých a jemných mechanických nečistot a z filtrů určených k dechloraci. Dechlorizační filtry jsou určené pro reverzně osmotické moduly a odstraňují podstatné části rozpuštěných minerálních solí a ostatních příměsí (minimálně na 96 % vůči vstupní vodě).

Přístroje typové řady začínající číslem 2 (např. 25) je možné doplnit dočišťovacím stupněm iontoměničové pryskyřice o objemu minimálně 7 litrů. Nazýváme je DEMIKOLONOU. U těchto DEMIKOLON je největší výhodou její dlouhá životnost a minimální nároky na obsluhu. Výsledná vodivost je menší než 1μS/cm-1.

Řešení pro labolatoře

Základní typy – výkon do 18 l/hod.

Tato zařízení pracují s běžným vodovodním tlakem od 0,3 do 0,8 MPa. V případě nedostatečného vstupního tlaku je instalováno posilovací membránové čerpadlo pro zvýšení tlaku.

více o zakladních typech

Zařízení s výkony od 30 l/hod.

Předúprava vody se liší podle výkonu stanice. Při výkonu do 100 l/hod. jsou použity „svíčkové“ filtry. Pro vyšší výkon doporučujeme oddělenou předúpravu.

Více o zařízení

Průmyslové reverzní osmózy

Vyrábíme stanice od malých výkonů do 30 litrů/hodina až po desítky kubických metrů za hodinu.

více o průmyslové reverzní osmóze

Příslušenství

Bohaté příslušenství umožňuje přizpůsobit úpravny vody AQUAL podle vašich požadavků tak, aby pracovala s maximální efektivitou.

Více o příslušenství

Požadavky na kvalitu vstupní vody

Vstupní tlak 0,3–0,8 MPa
Teplota vstupní vody 5–35 °C
Maximální celková tvrdost 1,7 mmol/l
Maximální obsah železa 0,15 mg/l
Obsah aktivního chlóru max. 1 ppm
Celkový obsah rozpustných látek max. 1 gr/l
Specifická elektrická vodivost max. 900 μS/cm-1
pH 5–9

V případě, že parametry vstupní vody neodpovídají výše uvedeným hodnotám, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme a doporučíme vhodnou předúpravu.

Obraťte se na naše specialisty

Ochotně vám poradí s výběrem vhodné technologie a navrhnou optimální řešení pro vaši laboratoř.